Praktijk Jansen

Basisschool

   Cito training

   Remedial Teaching

Cito basisschool

Basisschool

In principe gaan kinderen vanaf hun 4de levensjaar naar de basisschool. Ze starten in groep 1 en doorlopen de basisschool tot en met groep 8. Groep 1 & 2 worden de kleuterjaren genoemd. De kleuterjaren hebben een voorbereidende functie voor de rest van de basisschoolperiode. De leerlingen worden voorbereid op o.a. de reken- en taallessen die in groep 3 gaan komen.

Leerling Volg Systeem (LVS)

Bijna alle basisscholen houden vanaf groep 1 de leervorderingen van de leerlingen bij in het LVS. Zo kan de school, maar ook de ouder, een goed beeld verkrijgen van de ontwikkelingen van de leerling. Het is belangrijk voor school maar ook voor de ouder dat dit goed wordt bijgehouden. Als ouder kunt u de ontwikkelingen van uw kind nauwkeurig bijhouden maar de resultaten kunnen ook een indicatie geven over de kwaliteit van de school.

Cito scores

Omdat de toetsen in heel Nederland worden afgenomen kunnen alle scores goed met elkaar vergeleken worden. Als ouder kunt u zien hoe uw kind scoort ten opzichte van het gemiddelde resultaat in Nederland. Leerlingen kunnen op deze toetsen de scores A, B, C, D of E scoren. Waarbij de A staat voor de 25% hoogst scorende leerlingen, B voor de 25% ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde, C net tot ruim onder het landelijk gemiddelde, D 15% ruim onder het landelijk gemiddelde en E voor de 10% laagst scorende leerlingen.

Achterblijvende leerprestaties

Wanneer blijkt dat de leerprestaties van de leerling achter blijven zal er extra hulp moeten worden aangeboden aan de leerling. In veel gevallen kan de basisschool dit zelf. In andere gevallen heeft de basisschool niet genoeg expertise in huis om de leerling bij te spijkeren. In dat geval kan het aan te raden zijn voor de ouder om zelf hulp in te schakelen in de vorm van een Remedial Teacher.

Cito Eindtoets

De bekendste toets op de basisschool is toch wel de Cito Eindtoets. Bij bijna alle basisscholen in Nederland wordt in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen. Dit is voor veel leerlingen een spannende periode. Wil jij zeker zijn van een Cito score die bij jou past? Misschien is de Cito training dan iets voor jou…!