Praktijk Jansen

Middelbare school

   Huiswerkbegeleiding

   Bijles

   Examentraining

Middelbare school

In principe gaan kinderen vanaf hun 12de levensjaar naar de basisschool. De duur van de middelbare school is afhankelijk van het niveau wat ze gaan doen. Ze starten in de eerste en doorlopen de middelbare school tot en met het eindexamenjaar.

VMBO

Het VMBO (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) duurt 4 jaar. Waarvan de eerste twee jaar de onderbouw is. Het VMBO biedt vier leerwegen in het voortgezet onderwijs die toegang geven tot het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BB).
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB). Het oude VBO.
 • Gemengde leerweg (GL).
 • Theoretische leerweg (TL) of MAVO.

De leerwegen bestaan ook weer uit verschillende sectoren. Binnen het VMBO zijn er vier verschillende sectoren.

 • Economie
 • Techniek
 • Zorg & Welzijn
 • Landbouw

HAVO

De HAVO (Hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.Waarvan de eerste twee jaar de onderbouw is. De HAVO geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (HBO). Binnen de HAVO zijn er vier verschillende profielen.

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

VWO

Het VWO (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt 6 jaar. Waarvan de eerste 3 jaar de onderbouw is. Het VWO geeft toegang tot het HBO of WO (wetenschappelijk onderwijs / universiteit). Ook het VWO kent verschillende leerwegen. Niet iedere school biedt alle leerwegen aan.

 • Atheneum
 • Gymnasium
 • Tweetalig Onderwijs (TTO of T-VWO)
 • Technasium

Het VWO kent net als de HAVO vier verschillende profielen.

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Achterblijvende leerprestaties

Wanneer blijkt dat de leerprestaties van de leerling achter blijven zal er extra hulp moeten worden aangeboden aan de leerling. In veel gevallen kan de middelbare school dit zelf. In andere gevallen heeft de middelbare school niet genoeg expertise in huis om de leerling bij te spijkeren.
In dat geval kan het aan te raden zijn voor de ouder om zelf hulp in te schakelen in de vorm van een Remedial Teacher of Huiswerkbegeleiding.