Praktijk Jansen

Even voorstellen

Missie en visie

Opleidingen

Missie en Visie

Eenieder heeft recht op onderwijs en op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing (artikel II-74: Het recht op onderwijs).

Uit eigen ervaring weet ik dat de weg van de ‘gemiddelde’ leerling binnen het onderwijs weinig wordt bewandeld. Doordat scholing is afgestemd op de gemiddelde leerling (die in mijn visie niet bestaat) behalen de ‘niet gemiddelde’ leerlingen niet de gewenste eindresultaten. Wanneer je als leerling ‘speciaal’ bent schiet het systeem te kort. Door gebrek aan kennis van ouders en leerkrachten en de complexiteit van het systeem bewandelen maar weinig leerlingen de weg die in theorie is bedacht om de leerling bij het juiste eindstation te brengen en klaar te stomen voor de maatschappij.

Het probleem komt niet per definitie door de scholen zelf. Veelal willen scholen wel, maar vaak hebben zij de macht en middelen niet om de juiste hulp te bieden. Het is niet de taak van een leerkracht om leer- en gedragsproblemen te onderkennen. Dit is een taak en een professie van een Orthopedagoog en/ of Psycholoog. Helaas zijn deze meestal niet aanwezig of beschikbaar op een school. Wegens alle bezuinigingen wordt dit helaas alleen nog maar minder.

Wanneer leerkrachten al niet de kennis en kunde hebben om leer- en gedragsproblemen te onderkennen hoe moeten ouders dan weten wat er aan de hand is of welke hulp ze moeten inschakelen? Wanneer je kind niet mee komt in de klas of ander gedrag vertoont merk je dat dat als ouder vaak al eerder dan een leerkracht. Je merkt vaak zelf dat er iets ‘anders’ is aan je kind. Omdat een leerkracht ook maar beperkte kennis heeft van leer- en gedragsproblemen worden deze klachten vaak niet serieus of ernstig genoeg bevonden. Voor ouders met een kind met leer of gedragsproblemen is het vaak een moeilijke en lange weg om de juiste hulp te krijgen.

Wanneer een leerling niet de gewenste hulp krijgt kunnen er andere problemen ontstaan. Zo kan een leerling met leerproblemen faalangst ontwikkelen. Als een leerling veel fouten maakt bij het schrijven en telkens weer een schrift vol rode penstrepen terug krijgt kan de leerling onzeker worden. Dit onzekere gedrag kan lijden tot teruggetrokken gedrag of zelfs tot faalangst. Meestal wordt het na verloop van tijd dit veranderende gedrag opgemerkt. Wanneer het leerprobleem niet wordt opgemerkt en wordt aangepakt zal het gedrag ook niet veranderen. Het is dus van belang om goed te laten onderzoeken waar het probleem vandaan komt en wat de oorzaak van het probleem is. Veelal is de oorzaak van een gedragsprobleem een leerprobleem. Leer- en gedragsproblemen moeten gezamenlijk worden bekeken en onderzocht.

Wanneer een leerling op school merkt dat hij/zij niet mee kan komen kan de leerling thuis opstandig gedrag vertonen. Alleen het aanpakken van het gedrag thuis is dan niet de juiste oplossing. School en ouders zullen moeten samenwerken om door verbetering van de leerprestaties op school te kunnen komen tot verbetering van het gedrag thuis. Hetzelfde gedrag kan komen door hoogbegaafdheid dat niet wordt erkend. Alhoewel de leerling genoeg capaciteiten heeft laat de leerling dit niet altijd uit zichzelf zien. De leerling moet worden uitgedaagd. Wanneer dit niet gebeurd kan de leerling zich gaan vervelen en zelfs gaan onderpresteren. Waardoor de leerling wordt bijgespijkerd in plaats van extra te worden uitgedaagd.

Mijn missie is
om iedere leerling een positieve schoolcarrière te laten ervaren. Ik wil aansluiten bij de leerling en de schakel zijn tussen de leerling en het probleem.

Mijn visie is
dat goed onderzoek en de juiste begeleiding van essentieel belang zijn om de leerling een positieve schoolcarrière te laten doorlopen. Het resultaat is niet om tot een hoger niveau te komen maar om aan te sluiten bij de cognities van de leerling. Eruit te halen wat erin zit!